– Folk opplevde situasjonen som veldig skremmande og var livredde