20 år med fotball som ung skapte problem for Ken Tore då han blei eldre: – Eg har blitt endå meir bevisst på å vere min eigen HMS-sjef