Sprer tindrande juleglede med eiga innspeling av kjent juleklassikar