Følg med på kjøp og sal av eigedom: Sjå kva kommunen gav for dette huset

foto