Selskapet som fokuserer på inkludering mottok bransjepris

foto