Fylkesordføraren har hatt møte med seg sjølv, og fatta hastevedtak om at den førebels uoffisielle «Kinnasteinen» vert den øvste i varden