Desse åtte omsorgsplassane kan bli tatt i bruk igjen fortare enn ein trur

foto