Musikantane skal bruke helga til å øve på skummel konsert

foto