Har starta kampanje mot nytt steinbrot – fekk 800 underskrifter på éin dag