Barnetallet i kommunen øker – så mange barn var født i indre og ytre i 2023