Er einige om å stanse arbeidsrettssaka midlertidig