– Vi trur og ventar at Stortinget no vil manne og kvinne seg opp til å ta ansvar for å rette opp regjeringa sitt løftebrot

foto