Har ikkje tru på at innbyggjarane reiser i to timar for å følge møte i politiske utval

foto