– Vegen er rasutsett, smal, svingete og har ikkje gul midtstripe på størstedelen av strekninga

foto