Vil ha Klokkartunet-saken opp til politisk behandling

foto