Har sett ei heil barnehageavdeling i karantene etter at ein tilsett testa positivt

foto