På denne vegen kjører det 1.350 biler i døgnet. Bygdelaget vil ha større trafikksikkerhet, gatelys og helst gang- og sykkelveg

foto