Jobber med å lage en kvalitetssikret leverandørportal før skipstunnelarbeidet starter

foto