216 millionar til idrett og fysisk aktivitet i fylket. Sjå kva Kinn, Stad og Bremanger får

foto
Hovudutval for kultur, idrett og integrering har fordelt årets spelemidlar. Vestland er fylket som får nest mest i landet, berre Viken får meir. Kinn er den kommunen i Vestland som får nest mest etter Bergen.