Trygga folk på at forseinkinga berre handla om flytting av pengar

foto
Terje Skjeppestad, prosjektleiar Stad skipstunnel Foto: Bjørn Erik Drabløs