Fremmer forslag om å fjerne fylkeskommunen: – Bedre enn å reversere

foto
– Hele regionreformen var tuftet på at vi trengte mindre byråkrati, ikke mer. Det er på tide å sette ned foten for hvor mye tid vi skal bruke på fylkeskommunens eksistens, og derfor er tiden inn for å fremme et forslag om å legge ned fylkeskommunen og heller fordele oppgavene mellom stat og kommune, sier Helge André Njåstad (Frp). Foto: Gjert Myrestrand