Lyttar til folket og trekker planen: – Vi har tru på prosjektet, men vi vil ikkje gå på tvers av folket sine ønske

foto
Oskar Kvernveik og Magne Fure foran det omstridde området. Foto: Bjørn Erik Drabløs