Yngve fekk formidlingspris for arbeidet sitt med regionreforma og valkampen

foto