«Ulukker er ikkje planlagde, men nokre ulukker kan varslast»