«Ulukker er ikkje planlagde, men nokre ulukker kan varslast»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Trond Grotle, på vegner av styret i Iglandsvik utvikling ved Jan Torvanger. Foto: Erling Wåge