Sjekka opp tre kvinner og svindla dei for store summar