Har meldt inn prosjekt for over 3 milliardar kroner

foto
Prosjekt for over 3 milliardar er «gryteklare», i følgje ei kartlegging KS Vestland har gjennomført. Foto: Erling Wåge