Har skaffa 9,5 millionar i avbøtande tiltak for vindkraftpark

foto