Får ikkje lov å etablere det nye akvakulturanlegget på lokaliteten

foto
Vestland fylkeskommune og Mattilsynet seier nei til Eide Fjordbruk sin søknad om etablering av eit nytt akvakulturanlegg i Stad kommune. Foto: skjermdump