Får ikkje lov å etablere det nye akvakulturanlegget på lokaliteten

foto