Kan bruke slam frå oppdrettsanlegg i laksefôr

foto