– Det er grunn til å tru at vi vil komme ut som ein skattesterk kommune i 2020

foto
– Det er alltid knytt stor spenning til den lokale skatteinngangen i november. I tillegg til å vere ein stor skattemånad, kjem det endelege oppgjeret for fjoråret. Fordelinga mellom kommune og stat blir også klar. No har vi fått tala for november frå Skatteetaten, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i fredagsbrevet. Foto: Gjert Myrestrand