Ein skal jobbe med fiskeri og havbruk, den andre med arbeidsliv