– Vil de ikkje godkjenne utsetting, må vi avlyse anbodskonkurransen og begynne på heilt på nytt

foto