Bedrifta fekk ein spontan idé – det enda med stor gåve til skulen