Vedgjekk straffeskuld etter knivstikking – fengsla med brev og besøksforbod

foto