I ferd med å knele under trykket fra eldrebølgen – har lagt ned tre skoler og to sykehjem