I 2035 har Kinn 440 færre grunnskuleelevar – og 67 færre statlege millionar til skuledrift