Oppfordrar lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv til å engasjere seg