Utfordrar fylket til å finne gode løysingar i saka om frakt av tunnelmassar