Meiner Kinn må rigge seg for kampen om arbeidskrafta

foto