Ser at kommunen trenger flere til å jobbe med smittesporing

foto