Har jobba 16-18 timar i døgnet den siste tida: – Akkurat under eit utbrot er det ein krevjande situasjon å stå i

foto