Samla inn 215,7 millionar til kampen mot plast i havet

foto