- Forventar at det blir rydda opp slik at folk slepp å bli sjuke av å gå på jobb

foto