Vest politidistrikt: 680 personar fått bot for mobilbruk bak rattet

foto