Har auka kystsikkerheit på radaren

foto
Sjøsikkerheitsdirektør Arve Dimmen, statssekretær Anders Tyvand i Samferdsledepartementet og kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket under markeringa ved Sveneset radarstasjon. Foto: Kysteverket