Her kan du sjå paneldebatten måndag i opptak

foto