Stiller seg bak fiskarane: – Vi kan ikkje sjå at det har skjedd noko ulovleg

foto