Braut seg inn i privathus og slo ei kvinne som budde der