Derfor får ikkje kystverket ut anbod på skipstunnelen før over sommaren