Får løyve til å etablere nytt anlegg for torsk

foto